SÖÖDANISU
 
 
Kvaliteedinäitaja Piirmäär
Mahukaal, min 72 kg/hl
Prügi, max 4 %
Niiskus, max 14 %
Idanenud terad, max 8%
Fusarioos, max 0,1%


Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 2€/t.


Sööda- ja toidunisu baashinna korrigeerimine:
Mahukaal, min 72 kg/hl
 
Mahukaal, kg/hl 72 71,9-69,0 kg/hl hinnavähendus -3€,
68,9-67,0 kg/hl hinnavähendus -7€
     
Prügi 1% hinnavähendus 0,1% iga 0,1% kohta üle 1,0%-i
 
Tuulekaer, tk/kg Baashinna korrigeerimine, EUR/t
0-25 0
26-50 -4
51-100 -8
101-150 -16
151-200 -20
  
TOIDUNISU
Kvaliteedinäitaja  
Mahukaal, min 73 kg/hl
Prügi, max 2 %
Langemisarv, min 200 sek
Kleepvalk, min 22%
Proteiin, min 11%

TOIDUNISU KVALITEEDI KATEGOORIAD
           
Kvaliteedinäitaja   1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat
Proteiin min 14% 13% 12% 11%
Kleepvalk min 28 26 24 22
Langemisarv min 250 250 230 200
Mahukaal min 77 76 75 73
Prügi max 2% 2% 2% 2%
Powered by Smart Kotisivutyökalu